Smf Destek

SMF 2.0.x Modifikasyonları => Sizin Modifikasyon Paylaşımlarınız => GeyikSite.Com Modifikasyon Paylaşımları => Konuyu başlatan: ERCAN - 12 Şubat 2009, 11:43:46

Başlık: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: ERCAN - 12 Şubat 2009, 11:43:46
Orjinal Konu: http://custom.simplemachines.org/mods/index.php?mod=189
Mod İsmi: Related Topics
Yapımcı: Niko
Version: 1.3.2 / 1.4 Alpha 1
Uyumlu Sürüm: 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 2.0 Beta 4, 2.0 RC1
Paket Kurulum: http://custom.simplemachines.org/mods/index.php?action=download;mod=189;id=84983
Manuel Kurulum: Var // By Tattoocu_CarteL
Türkçeleştirme: Var // By Tattoocu_CarteL


Bu mod , açılan konuların en alt kısmına o konu başlığı ile uyuşan benzer konuları bir tablo halinde listeler. en fazla kaç tane gösterileceğini admin panelinden belirlersiniz. ve admin paneli ayarlarından index yarattığınızda gözükür.

2.0 Rc1 Default Theme İçin Manuel Anlatım // Yedek Almadan İşlem Yapmayınız


./Sources klasöründeki Admin.php dosyasında

Bu Kodu Bulunuz Ve...
Kod: [Seç]
'current_theme' => array(
...Öncesine Bu Kodu Ekleyiniz
Kod: [Seç]
'relatedtopics' => array(
'label' => $txt['admin_related_topic'],
'file' => 'RelatedTopics.php',
'function' => 'RelatedTopicsAdmin',
'subsections' => array(
'main' => array($txt['admin_related_topics_information']),
'settings' => array($txt['admin_related_topics_settings']),
'methods' => array($txt['admin_related_topics_methods']),
),
),


Yine Aynı Dosyada Bu Kodu Bulunuz Ve...
Kod: [Seç]
// Mod Authors for a "ADD AFTER" on this line. Ensure you end your change with a comma. For example:
...Sonrasına Bu Kodu Ekleyiniz
Kod: [Seç]
'related' => array($txt['admin_related_topic']),
./Sources klasöründeki RemoveTopic.php dosyasında

Bu Kodu Bulunuz Ve...
Kod: [Seç]
// Recycle topics that aren't in the recycle board...
...Öncesine Bu Kodu Ekleyiniz
Kod: [Seç]
// Added by Related Topics
require_once($sourcedir . '/Subs-Related.php');
removeRelated($topics);
// Related Topics END

./Sources klasöründeki Subs-Post.php dosyasında

Bu Kodu Bulunuz Ve...
Kod: [Seç]
$topicOptions['id'] = $smcFunc['db_insert_id']('{db_prefix}topics', 'id_topic');

...Sonrasına Bu Kodu Ekleyiniz
Kod: [Seç]
// Added by Related Topics
global $sourcedir;
require_once($sourcedir . '/Subs-Related.php');
addRelated($topicOptions['id'], $msgOptions['subject']);
// Related Topics END


Yine Aynı Dosyada Bu Kodu Bulunuz Ve...
Kod: [Seç]
if ($smcFunc['db_num_rows']($request) == 1)
updateStats('subject', $topicOptions['id'], $msgOptions['subject']);

...Bu Kod İle Değiştiriniz
Kod: [Seç]
if ($smcFunc['db_num_rows']($request) == 1)
{
updateStats('subject', $topicOptions['id'], $msgOptions['subject']);

// Added by Related Topics
global $sourcedir;
require_once($sourcedir . '/Subs-Related.php');
addRelated($topicOptions['id'], $msgOptions['subject']);
// Related Topics END
}

./Sources klasöründeki Display.php dosyasında

Bu Kodu Bulunuz Ve...
Kod: [Seç]
$topicinfo = $smcFunc['db_fetch_assoc']($request);
$smcFunc['db_free_result']($request);

...Sonrasına Bu Kodu Ekleyiniz
Kod: [Seç]
// Added by Related Topics
if (!empty($modSettings['relatedTopicsEnabled']))
{
require_once($sourcedir . '/Subs-Related.php');
loadRelated($topic);
}


./Themes/default klasöründeki Display.template.php dosyasında

Bu Kodu Bulunuz Ve...
Kod: [Seç]
<div style="clear: both;"></div>
</div>
</div>';
}

...Sonrasına Bu Kodu Ekleyiniz
Kod: [Seç]
// Added by Related Topics
if (!empty($context['related_topics']))
{
echo '
<br />
<div class="tborder" ', $context['browser']['needs_size_fix'] && !$context['browser']['is_ie6'] ? 'style="width: 100%;"' : '', '>
<table border="0" width="100%" cellspacing="1" cellpadding="4" class="bordercolor">
<tr class="titlebg">
<td colspan="7">', $txt['related_topics'], '</td>
</tr>
<tr>
<td width="9%" colspan="2" class="catbg3"></td>
<td class="catbg3">', $txt['subject'], '</td>
<td class="catbg3" width="11%">', $txt['started_by'], '</td>
<td class="catbg3" width="4%" align="center">', $txt['replies'], '</td>
<td class="catbg3" width="4%" align="center">', $txt['views'], '</td>
<td class="catbg3" width="22%">', $txt['last_post'], '</td>
</tr>';

foreach ($context['related_topics'] as $topic)
{
// Do we want to seperate the sticky and lock status out?
if (!empty($settings['seperate_sticky_lock']) && strpos($topic['class'], 'sticky') !== false)
$topic['class'] = substr($topic['class'], 0, strrpos($topic['class'], '_sticky'));
if (!empty($settings['seperate_sticky_lock']) && strpos($topic['class'], 'locked') !== false)
$topic['class'] = substr($topic['class'], 0, strrpos($topic['class'], '_locked'));

echo '
<tr>
<td class="windowbg2" valign="middle" align="center" width="5%">
<img src="', $settings['images_url'], '/topic/', $topic['class'], '.gif" alt="" />
</td>
<td class="windowbg2" valign="middle" align="center" width="4%">
<img src="', $topic['first_post']['icon_url'], '" alt="" />
</td>
<td class="windowbg' , !empty($settings['seperate_sticky_lock']) && $topic['is_sticky'] ? '3' : '' , '" valign="middle" ', (!empty($topic['quick_mod']['remove']) ? 'id="topic_' . $topic['first_post']['id'] . '" onmouseout="mouse_on_div = 0;" onmouseover="mouse_on_div = 1;" ondblclick="modify_topic(\'' . $topic['id'] . '\', \'' . $topic['first_post']['id'] . '\', \'' . $context['session_id'] . '\');"' : ''), '>';

if (!empty($settings['seperate_sticky_lock']))
echo '
' , $topic['is_locked'] ? '<img src="' . $settings['images_url'] . '/icons/quick_lock.gif" align="right" alt="" id="lockicon' . $topic['first_post']['id'] . '" style="margin: 0;" />' : '' , '
' , $topic['is_sticky'] ? '<img src="' . $settings['images_url'] . '/icons/show_sticky.gif" align="right" alt="" id="stickyicon' . $topic['first_post']['id'] . '" style="margin: 0;" />' : '';

echo '
', $topic['is_sticky'] ? '<b>' : '' , '<span id="msg_' . $topic['first_post']['id'] . '">', $topic['first_post']['link'], '</span>', $topic['is_sticky'] ? '</b>' : '';

// Is this topic new? (assuming they are logged in!)
if ($topic['new'] && $context['user']['is_logged'])
echo '
<a href="', $topic['new_href'], '" id="newicon' . $topic['first_post']['id'] . '"><img src="', $settings['images_url'], '/', $context['user']['language'], '/new.gif" alt="', $txt['new'], '" /></a>';

echo '

<small id="pages' . $topic['first_post']['id'] . '">', $topic['pages'], '</small><br />
<small>', $topic['board_link'], '</small>
</td>
<td class="windowbg2" valign="middle" width="14%">
', $topic['first_post']['member']['link'], '
</td>
<td class="windowbg' , $topic['is_sticky'] ? '3' : '' , '" valign="middle" width="4%" align="center">
', $topic['replies'], '
</td>
<td class="windowbg' , $topic['is_sticky'] ? '3' : '' , '" valign="middle" width="4%" align="center">
', $topic['views'], '
</td>
<td class="windowbg2" valign="middle" width="22%">
<a href="', $topic['last_post']['href'], '"><img src="', $settings['images_url'], '/icons/last_post.gif" alt="', $txt['last_post'], '" title="', $txt['last_post'], '" style="float: right;" /></a>
<span class="smalltext">
', $topic['last_post']['time'], '<br />
', $txt['by'], ' ', $topic['last_post']['member']['link'], '
</span>
</td>';

echo '
</tr>';
}

echo '
</table>
</div><br />';
}

Forum Ana Dizinindeki ./index.php dosyasında

Bu Kodu Bulunuz Ve...
Kod: [Seç]
'register2' => array('Register.php', 'Register2'),
...Sonrasına Bu Kodu Ekleyiniz
Kod: [Seç]
'related' => array('Subs-Related.php', 'Related'),
./Themes/default/languages klasöründeki Modifications.english.php dosyasında

Bu Kodu Bulunuz Ve...
Kod: [Seç]
?>
...Öncesine Bu Kodu Ekleyiniz
Kod: [Seç]
// Added by Related Topics
$txt['admin_related_topic'] = 'Related Topics';
$txt['admin_related_topics_information'] = 'Information';
$txt['admin_related_topics_settings'] = 'Settings';
$txt['admin_related_topics_methods'] = 'Methods';

$txt['related_topics_admin_title'] = 'Related Topics';
$txt['related_topics_admin_desc'] = '';

$txt['related_latest_news'] = 'Latest News';
$txt['related_news_unable_to_connect'] = 'Unable to connect to <a href="http://www.smfarcade.info">SMFArcade.info</a> for latest news...';
$txt['related_version_info'] = 'Version Information';
$txt['related_installed_version'] = 'Installed Version';
$txt['related_latest_version'] = 'Latest Version';

$txt['related_topics_settings_title'] = 'Related Topics';

$txt['related_topics_methods_title'] = 'Methods';
$txt['related_topics_methods'] = 'Select methods used for determining Related Topics<div class="smalltext">Rebuild of index is required after changing these settings</div>';

$txt['related_topics_index'] = 'Index';
$txt['related_topics_rebuild'] = 'Rebuild Indexes';
$txt['related_topics_rebuild_desc'] = 'Use this after changing settings or to build initial cache';

$txt['relatedFulltext'] = 'Fulltext';

$txt['relatedTopicsEnabled'] = 'Enable Related Topics';
$txt['relatedTopicsCount'] = 'How many related topics to show';

$txt['no_methods_selected'] = 'You haven\'t selected which methods to use to determine related topics';

$txt['related_topics'] = 'Related Topics';
// END Added by Related Topics
Türkçeleştirmek İçin Aşağıdaki İşlemi Yapınız


./Themes/default/languages klasöründeki Modifications.turkish.php dosyasında

Bu Kodu Bulunuz Ve...
Kod: [Seç]
?>
...Öncesine Bu Kodu Ekleyiniz
Kod: [Seç]
// Added by Related Topics By Tattoocu_CarteL
$txt['admin_related_topic'] = 'Benzer Konular';
$txt['admin_related_topics_information'] = 'Bilgi';
$txt['admin_related_topics_settings'] = 'Ayarlar';
$txt['admin_related_topics_methods'] = 'Yönetmler';

$txt['related_topics_admin_title'] = 'Benzer Konular';
$txt['related_topics_admin_desc'] = '';

$txt['related_latest_news'] = 'Son Haberler';
$txt['related_news_unable_to_connect'] = 'Son Haberler İçin <a href="http://www.smfarcade.info">SMFArcade.infoAdresine Bağlantı Yapılamadı</a> ';
$txt['related_version_info'] = 'Version Bilgisi';
$txt['related_installed_version'] = 'Yüklenmiş Version';
$txt['related_latest_version'] = 'Son Version';

$txt['related_topics_settings_title'] = 'Benzer Konular';

$txt['related_topics_methods_title'] = 'Yöntemler';
$txt['related_topics_methods'] = 'Benzer Konuları Belirleme İçin Yöntemleri Seçmeyi Kullanınız.<div class="smalltext">Gereken o ayarların değişiminden sonra indexi yeniden yaratınız.</div>';

$txt['related_topics_index'] = 'Index';
$txt['related_topics_rebuild'] = 'Yeniden Yaratılmış İndexler';
$txt['related_topics_rebuild_desc'] = 'Bu ayarları değiştirdikten sonra kullanınız';

$txt['relatedFulltext'] = 'Tüm Yazı';

$txt['relatedTopicsEnabled'] = 'Benzer Konular İzini';
$txt['relatedTopicsCount'] = 'Ne Kadar Benzer Konu Gösterilsin';

$txt['no_methods_selected'] = 'Seçim yapmazsanız benzer konularda belirlenmiş yöntemleri kullanınız';

$txt['related_topics'] = 'Benzer Konular';
// END Added by Related Topics By Tattoocu_CarteL


Not-1 (paket kurulum yapacak olanlar , default tema dışında bir tema kullanıyorsanız manuel anlatımdaki dosyalarda yapılan değişiklikler kullandığınız temanın içindeki dosyalarda mevcut ise onları manuel anlatıma bakarak düzenleyiniz. Aksi taktirde mod sadece default temada çalışacaktır.)

Not-2 (manuel kurulum yapacak olanlar, paketi indiriniz ve içinde bulunan "SMF-2.0/related_topics.php" dosyasınızı ftp'de forum ana dizinine atınız ve kod uygulaması için 1 kez çalıştırınız, daha sonra siliniz)

Not-3 (manuel kurulum yapacak olanlar, paketi indiriniz ve ;
"SMF-2.0/Sources/RelatedTopics.php" dosyasını "./Sources". klasörünün içine atınız
"SMF-2.0/Sources/Subs-Related.php" dosyasını "./Sources". klasörünün içine atınız
"SMF-2.0/Sources/Subs-RelatedFulltext.php" dosyasını "./Sources". klasörünün içine atınız
"SMF-2.0/Themes/default/RelatedTopicsAdmin.template.php" dosyasını "./Themes/default". klasörünün içine atınız)

Not-4 (paket kurulum ve manuel kurulum yapacak olanlar , türkçeleştirme işlemini yapmak için manuel anlatımda belirttiğim yerdeki kodlamayı yapınız)

// Kurulum Bitmiştir // Anlatıma Saygı +++
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: CybeR.BoyS - 16 Mart 2009, 19:06:53
aynen yaptım ama cıkmadı çözemedım de :s neyse sonra yıne bakarım saoL usTa.. ;)
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: sanaldunyali - 21 Mart 2009, 04:42:05
üstad Related_Topics_1.4_Alpha_1.zip kurdum. yeni konu açarken hata verdi zımbırtı.
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: hhy89 - 21 Mart 2009, 11:06:28
paket kurarken hic test basarısız falan dedi mi peki
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: CybeR.BoyS - 21 Mart 2009, 11:15:31
üstad Related_Topics_1.4_Alpha_1.zip kurdum. yeni konu açarken hata verdi zımbırtı.

usTa hakLısıN... bende kurdum pakeT haTa vermedı ama sıtede aktıf oLmadı sonra da bır arkadaş söyledı konu acarkeN  hata verıyor dıe onun uzerıne kaldırdım.. usTune de durmadım daha...   çakışma yapıyor bır yerde ama nerde... :(
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: hhy89 - 21 Mart 2009, 11:22:41
alın bi de bunu deneyin  ;D
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: CybeR.BoyS - 21 Mart 2009, 11:25:15
:D bunun farkı ne usTa....
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: ERCAN - 21 Mart 2009, 11:26:40
sitede aktif olması için küçük bir işlem yapılması gerekiyor. bayaği bi önceden kurdum tam hatirlamiyorum ama şöle bişey vardı sanırım. admin panelinde forum seçeneklerinde benzer konular ile ilgili ayarlar var orada index yarat diye bişey olması gerekiyordu. önce ona basarak index yaratacaktı daha sonra konularda gözükmeye başlar

edit: 2.0 için var mi bilmiyorum yanliş bilgi vermiyeyim
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: CybeR.BoyS - 21 Mart 2009, 11:29:35
Usta dedıqın yer Rebuild Indexes... onu yapmamısTık ısTe... ;)
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: ERCAN - 21 Mart 2009, 11:31:37
Usta dedıqın yer Rebuild Indexes... onu yapmamısTık ısTe... ;)

bende siteme kurduğumda 1.1.8 e ilk çalişmamişti. daha sonradan o işlemi yapinca oldu. belkide konularda sorun cıkması da bunun yapılmamasından olabilir. 1.1.8 yapmadan önce sorun olmadı ama bende 2.0 ın ne yapacaği belli olmaz :D
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: hhy89 - 21 Mart 2009, 11:32:33
:D bunun farkı ne usTa....
yahu sen kur hatasız bu iste :D

edit : 2 de calısıo iste bu sitede nasıl calısıo ben yaptim  :P
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: CybeR.BoyS - 21 Mart 2009, 12:07:42
once bı yereLı kurTarım denıyecem .... :D
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: zek - 31 Mart 2009, 18:47:43
google için sanırım en faydalı mod bu olsa gerek (: kurdum sorunsuz ve umarım konular eklenince görünür, uğraştırmaz beni .. sağolun
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: timurtaş - 07 Nisan 2009, 10:16:10
HİLMİ USTA PAKET OLARAK KURDUM UYGULADIM VERDİĞİNİ HATA FİLAN VERMEDİ. PAKETLER GÖRÜNTÜLE'DEN BAKTIĞIMDA DÜZGÜN ÇALIŞIR GÖRÜNÜYOR. KODLARA HİÇ ELLEMEDİĞİM HALDE DEFAULT TEMADA GÖRÜNMÜYOR ŞU ANDA ACABA KONU AZLIĞINDAN OLABİLİRMİ ?
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: ERCAN - 07 Nisan 2009, 10:48:30
ilk verdiğim paylaşımı az önce kurdum hiç bir sorun yok paket olarak kurabiliyorsanız öncelikle paketi kurunuz. daha sonra eğer farklı bir tema kullanıyorsanız sadece display.template.php dosyasındaki düzenlemeyi manuel olarak kendi temanızda düzenleyiniz. ardından türkçeleştirmek için vermiş olduğum düzenlemeyi languages klasöründeki modifications.turkish.php dosyasına ilave edin. daha sonra

admin paneli >> forum bakımı >> rutin >> dosya ön belleğini temizce - hataları bul ve düzelt   <<< bu iki işlemi yapın ( bazen türkçe dil dosyasını atmanıza rağmen ingilizce olarak gözükebilir onu düzeltmek için)

ardından Yönetim paneline Benzer konular diye bir bölüm gelecek ona girin ve Ayarlar bölümünde ne kadar benzer konu gösterilecek sayısını girin standart olarak 10 demiş zaten. ardından hemen yanında yöntemler diye bir ayar bölümü var ona tıklayın üstteki tam yazı seçeneğini işaretleyin ve altta bulunan yeniden yaratılmış indexler butonuna bi kere tıklayın yeniden indexleri yaratsın. daha sonra sorunsuz bir şekilde kullanacaksınız


eğer hızlı cevabın altında değilde de üstünde çıkmasını isteyenler olursa www.egemengenclik.com daki gibi display.template.php dosyanda kurulumda verildiği gibi değilde şu şekilde yapabilirler

Bu Kodu Bul Ve...

Kod: [Seç]
if ($context['can_reply'] && !empty($options['display_quick_reply']))
{
echo '
<a name="quickreply"></a>
<div class="tborder" id="quickreplybox">

...Üst Kısmına Bu Kodu Ekle

Kod: [Seç]
// Added by Related Topics
if (!empty($context['related_topics']))
{
echo '
<br />
<div class="tborder" ', $context['browser']['needs_size_fix'] && !$context['browser']['is_ie6'] ? 'style="width: 100%;"' : '', '>
<table border="0" width="100%" cellspacing="1" cellpadding="4" class="bordercolor">
<tr class="titlebg">
<td colspan="7">', $txt['related_topics'], '</td>
</tr>
<tr>
<td width="9%" colspan="2" class="catbg3"></td>
<td class="catbg3">', $txt['subject'], '</td>
<td class="catbg3" width="11%">', $txt['started_by'], '</td>
<td class="catbg3" width="4%" align="center">', $txt['replies'], '</td>
<td class="catbg3" width="4%" align="center">', $txt['views'], '</td>
<td class="catbg3" width="22%">', $txt['last_post'], '</td>
</tr>';

foreach ($context['related_topics'] as $topic)
{
// Do we want to seperate the sticky and lock status out?
if (!empty($settings['seperate_sticky_lock']) && strpos($topic['class'], 'sticky') !== false)
$topic['class'] = substr($topic['class'], 0, strrpos($topic['class'], '_sticky'));
if (!empty($settings['seperate_sticky_lock']) && strpos($topic['class'], 'locked') !== false)
$topic['class'] = substr($topic['class'], 0, strrpos($topic['class'], '_locked'));

echo '
<tr>
<td class="windowbg2" valign="middle" align="center" width="5%">
<img src="', $settings['images_url'], '/topic/', $topic['class'], '.gif" alt="" />
</td>
<td class="windowbg2" valign="middle" align="center" width="4%">
<img src="', $topic['first_post']['icon_url'], '" alt="" />
</td>
<td class="windowbg' , !empty($settings['seperate_sticky_lock']) && $topic['is_sticky'] ? '3' : '' , '" valign="middle" ', (!empty($topic['quick_mod']['remove']) ? 'id="topic_' . $topic['first_post']['id'] . '" onmouseout="mouse_on_div = 0;" onmouseover="mouse_on_div = 1;" ondblclick="modify_topic(\'' . $topic['id'] . '\', \'' . $topic['first_post']['id'] . '\', \'' . $context['session_id'] . '\');"' : ''), '>';

if (!empty($settings['seperate_sticky_lock']))
echo '
' , $topic['is_locked'] ? '<img src="' . $settings['images_url'] . '/icons/quick_lock.gif" align="right" alt="" id="lockicon' . $topic['first_post']['id'] . '" style="margin: 0;" />' : '' , '
' , $topic['is_sticky'] ? '<img src="' . $settings['images_url'] . '/icons/show_sticky.gif" align="right" alt="" id="stickyicon' . $topic['first_post']['id'] . '" style="margin: 0;" />' : '';

echo '
', $topic['is_sticky'] ? '<b>' : '' , '<span id="msg_' . $topic['first_post']['id'] . '">', $topic['first_post']['link'], '</span>', $topic['is_sticky'] ? '</b>' : '';

// Is this topic new? (assuming they are logged in!)
if ($topic['new'] && $context['user']['is_logged'])
echo '
<a href="', $topic['new_href'], '" id="newicon' . $topic['first_post']['id'] . '"><img src="', $settings['images_url'], '/', $context['user']['language'], '/new.gif" alt="', $txt['new'], '" /></a>';

echo '

<small id="pages' . $topic['first_post']['id'] . '">', $topic['pages'], '</small><br />
<small>', $topic['board_link'], '</small>
</td>
<td class="windowbg2" valign="middle" width="14%">
', $topic['first_post']['member']['link'], '
</td>
<td class="windowbg' , $topic['is_sticky'] ? '3' : '' , '" valign="middle" width="4%" align="center">
', $topic['replies'], '
</td>
<td class="windowbg' , $topic['is_sticky'] ? '3' : '' , '" valign="middle" width="4%" align="center">
', $topic['views'], '
</td>
<td class="windowbg2" valign="middle" width="22%">
<a href="', $topic['last_post']['href'], '"><img src="', $settings['images_url'], '/icons/last_post.gif" alt="', $txt['last_post'], '" title="', $txt['last_post'], '" style="float: right;" /></a>
<span class="smalltext">
', $topic['last_post']['time'], '<br />
', $txt['by'], ' ', $topic['last_post']['member']['link'], '
</span>
</td>';

echo '
</tr>';
}

echo '
</table>
</div><br />';
}
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: timurtaş - 07 Nisan 2009, 11:12:59
Kod: [Seç]
altta bulunan yeniden yaratılmış indexler butonuna bi kere tıklayın yeniden indexleri yaratsın.
bu işlem'den sonra şu hatayı verdi:

Veritabanı Hatası
Table 'gucbilisim_smf.smf_related_subjects' doesn't exist
Dosya: C:Inetpub hostsislamisevda.comhttpdocs orumSourcesSubs-RelatedFulltext.php
Satır: 71 
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: ERCAN - 07 Nisan 2009, 11:31:43
modu daha önceden kurdunsa belki ondan olabilir. 

iki çözüm yolu deniyelim. öncelikle modu sitenden kaldır. daha sonra bu Subs-RelatedFulltext.php dosyasını bilgisayarına indir yedek olarak tut. orjinal siteye girip kullandığın sürümü indir ve içinde bu dosyanın aynısını al sources klasörüne at. paketi tekrar kur eğer hata vermezse sorunun neden kaynaklandığı ortaya çıkar.

diğe bir çözüm yolu ise full bakım yap. önce phpmyadminden bütün tabloları seçip ONAR tuşuna basıp tablolarını onarabilirsin. daha sonra admin paneline girip oradan da forum bakımı yaparsın, rutin kontrolleri de yaparsın. tekrar index yartmayı denersin.


o da olmadı Subs-RelatedFulltext.php dosyasındaki 71 inci satıra bak anormal bişey var mı diye
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: timurtaş - 07 Nisan 2009, 11:54:36
modu daha önceden hiç kurmadım bu ilk kurmam.
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: ERCAN - 07 Nisan 2009, 11:59:54
o zaman o dosyanın sıfırını atarak bi dene. az önce kurdum bende bi sıkıntı yaratmadı
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: timurtaş - 07 Nisan 2009, 12:12:07
usta orjinal smf'nin sıfırının içinde sources dizininde Subs-RelatedFulltext.php dosyası yok :-[

sendekini bana yollarmısın ?
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: ERCAN - 07 Nisan 2009, 12:24:57
pardon :S o dosya modifikasyon kurulunca atıyormuş sourcese bu modun dosyasıymış.  tüm yazıyı işaretleyince hata verdi demekki senin sitenden bende bi sorun olmadı ama.

o zaman o yöntemlerdeki tüm yazıyı seçme pasifleşirip kaydet. dah sonra index yarat. yine aynı hatayı verecekmi bakalım
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: timurtaş - 07 Nisan 2009, 12:54:36
usta yine hata verdi;
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: ERCAN - 07 Nisan 2009, 12:57:53
nasıl iştir anlamadim. paketi kaldırıp hhy in sorunsuz dediğini bi kurmayı dene
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: timurtaş - 07 Nisan 2009, 13:03:15
zaten onun sorunsuz dediğini kurmuştum.
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: ERCAN - 07 Nisan 2009, 13:20:17
benim ilk paylaşımda verdiğimi kurmadın mı?

kurmadıysan onu dene. bende hatasız kuruldu yani modda bi arıza yok
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: timurtaş - 07 Nisan 2009, 13:31:21
usta nerden kaldıracam paketi ?
(paketleri görüntüle) de 2 tane yan yana kaldır butonu var.
(yüklü paketler) 'de de t tane kaldır butonu var.
hangisinden kaldırayım?

bu yüzden de sorun yaratmasından korkuyorum.
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: ERCAN - 07 Nisan 2009, 13:35:24
dosyaları görüntülenin solundaki paketi kaldırır. sağındaki paketi siler   önce kladir sonra sil. daha sonra benim verdiğimi kurmayı dene
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: timurtaş - 07 Nisan 2009, 13:45:34
işlemleri sorunsuz yaptım bunda da aynı hataları verdi.
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: ERCAN - 07 Nisan 2009, 13:55:18
başka bişeyden kaynaklanan bi sorun olsa gerek. benim kendi dosyamı ekte veriyorum yedeğini alıp bide benim dosyayı at
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: timurtaş - 07 Nisan 2009, 14:00:37
yine aynı hatalar usta
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: hhy89 - 07 Nisan 2009, 14:30:32
modda herhangi bi sorun yok daha once paket kurup kaldırdıysanız veritabanı olusturmus olabilir daha once o yuzden hata veriyor olabilir phpmyadminde tum tabloları secip related die arama yapıp cıkanları silin
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: timurtaş - 07 Nisan 2009, 14:50:28
phpmyadmin'e girdim.
solda bulunan

(veritabanı_smf) adlı veritabanına tıkladım.
bu veritabanının içindeki tablolar listelendi.
tümünü işaretledim.
üstte ki ara butonna tıkladım.
Aranacak kelime(ler) veya değer(ler) bölümüne related yazdım.
git dedim.
bişey olmadı aynı Aranacak kelime(ler) veya değer(ler) arama ekranı geri geldi ?
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: hhy89 - 07 Nisan 2009, 18:51:15
modu kaldırıp tekrar kurun
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: timurtaş - 09 Nisan 2009, 15:53:47
kaldırıp kurdum usta tüm işlemleri sorunsuz tekrarladım ama yine hata veriyor.
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: hhy89 - 09 Nisan 2009, 16:07:34
modu isterseniz bos bi sitede deneyin sorunsuz mod bi yerde hata yapıyor olabilirsiniz

ne hatası veriyor nerede veriyor
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: timurtaş - 09 Nisan 2009, 16:14:55
HATA ŞU:
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: hhy89 - 09 Nisan 2009, 20:23:29
kurdugunuz modu kaldırıp benim ilk sayfada ekte verdigimi dener misiniz
veritabanından da related die tablo varsa kaldırınız related die artın cıkanı da silin
sonra benim verdigimi kurun denedim sıfır forumda gene calısıyor sorunsuz
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: timurtaş - 13 Nisan 2009, 19:03:15
usta dediklerini aynen yaptım valla yine aynı hata var :-[
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: hhy89 - 13 Nisan 2009, 21:58:08
modda sorun yok sizde cakısan birsey olabilir
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: timurtaş - 14 Nisan 2009, 21:12:38
DOĞRUDUR USTA KESİN NE YAPALIM BU DURUMDA?
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: hhy89 - 14 Nisan 2009, 21:27:06
resmi sitede uyumlu halinin cıkmasını bekleyelim bakalım sorun mu var modda
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: iy10 - 24 Nisan 2009, 19:41:56
modda herhangi bi sorun yok daha once paket kurup kaldırdıysanız veritabanı olusturmus olabilir daha once o yuzden hata veriyor olabilir phpmyadminde tum tabloları secip related die arama yapıp cıkanları silin
related yazıp çıkan sonuçları silsek smfnin orjinal kodlamalarında bir sorunla karşılaşırmıyız acaba
bende de hata veriyorda
related_topics ve relatedtopics yazıp çıkan sonuçları silip deniyorum yine aynı hatayı veriyor
related yazıp çıkanları silsek hata olur mu acaba
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: hhy89 - 24 Nisan 2009, 20:06:43
aslında bu modda hicbi sorun yok simdi gene denedim burda da kurulu gayet mukemmel olarak calısıyor sizde neden calısmadı anlamıs diilim
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: iy10 - 24 Nisan 2009, 23:34:45
kurulumda bir sorun olmuyor dosyayı çalıştırırken bu hatayı veriyor
Database error, given array of integer values is empty. (topics)
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: ERCAN - 25 Nisan 2009, 00:47:11
aslında bu modda hicbi sorun yok simdi gene denedim burda da kurulu gayet mukemmel olarak calısıyor sizde neden calısmadı anlamıs diilim

aynı şekilde benimde aklım almıyor. öyle karmaşık modların olduğu 1.1.8 sürüm siteme kurmuştum tıkır tıkır çalışt. 2.0 da sorun olmadı. galiba index yaratmakla alakalı bir sorun her sitede olmuyor galiba
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: hhy89 - 25 Nisan 2009, 10:56:57
Database error, given array of integer values is empty. (topics)

veritabanı hatası vermis
konuların degerlerinin bos olduugnu soyluyor
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: iy10 - 25 Nisan 2009, 14:08:46
ne yapılabilir?
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: hhy89 - 25 Nisan 2009, 19:16:00
sıfır bi foruma kurmayı denesene aynı hatayı mı vericek
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: iy10 - 25 Nisan 2009, 21:09:21
sıfır bi foruma kurmayı denesene aynı hatayı mı vericek
sıfır forum derken?
dosyaları mı yenileyim denedim...
veritabanında usta hata
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: hhy89 - 25 Nisan 2009, 21:26:42
yok sıfırdan baska bi yerde forum kur modu dene
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: iy10 - 25 Nisan 2009, 21:29:19
yok sıfırdan baska bi yerde forum kur modu dene
tmam mod. yada sunucda sorun var mı yok mu diye ...
tamam deniyorum
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: iy10 - 25 Nisan 2009, 21:43:19
yine aynı hatayı verdi sunucuyla ilgili olabilir mi acaba?
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: ERCAN - 25 Nisan 2009, 22:04:01
hm sıfır veri tabaninda bir foruma default temada kurupta olmadıysa büyük ihtimal sunucudandır
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: hhy89 - 25 Nisan 2009, 22:25:03
bak simdi gene denedim calısıo buyuk bi ihtimal sunucudan kaynaklı
sunucu da ne olması lazım onu bi arastırayım hostunuza soylersiniz onu kurar sonra kullanırsınız
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: iy10 - 26 Nisan 2009, 01:33:37
bu mod.da bir hata var bir şeylerle çakışıyor ama du bakalım bu gece uğraşıyım şuna
çözüme ulaşırsam yazarım ;)
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: hhy89 - 26 Nisan 2009, 02:01:31
yok arastırdım sunucudan kaynaklı index olusturmadaki hata yoksa mod calısıyor burda da oldugu gibi :)
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: iy10 - 26 Nisan 2009, 02:06:53
index oluşuyor %31 de takılıyor hata veriyor
harzem ustaya sordum
şöyle cevapladı
Alıntı
Modda sorun var Smiley

Bir forumda kurulabilmiş olması her forumda kurulabildiği anlamına gelmez. Mesela SMF'nin upgrade özelliği var, bazı forumlarda hata veriyor bazılarında vermiyor. Çünkü mesela bazı forumlarda bir ayar farklı oluyor, upgrade özelliği o ayara göre yazılmamış oluyor, o özellik açıkken hata veriyor. SMF'nin bir sonraki sürümünde de düzeltiyorlar.

Bu modda aldığınız hata da aynı şekilde. Bazı veritabanlarına kurulabilir, bazılarına kurulamaz. Sebebini bir bakışta tahmin edemem, ama mesela başka bir modla çakışıyor olabilir, ya da mesela bir sayfadaki mesaj gösterim sayısı 25'ten fazlaysa hata veriyordur, ya da aklımıza gelmeyen herhangi bir sebepten dolayı bir forumda çalışır, diğerinde çalışmaz. Profillerin misafirlere açık olup olmaması gibi saçma bir sebepten bile çalışmayabilir, birinde hata verir birinde vermez.

Bir hataya baktığımız zaman sunucu sorunu olup olmadığını hemen anlayamayız. Ama kodlama hatası ise hemen anlaışır. SMF'de ve PHP'de binlerce çeşit hata mesajı var. Kimisi sunucu mu mod mu belli olmaz. Kimisi ise hemen belli eder.

Eskiden SMF'ye binlerce satır kod yazmış birisi olarak diyebilirim ki bu aldığınız hata, kesinlikle mod hatası. Yani bu mod, forumdaki her ihtimal düşünülmeden yazılmış. Belki kurcalarsak bulabiliriz ama modu baştan yazmayı bile gerektirebilir.

Sizin yapacağınız en iyi şey, bu hatayı almış başka insanlar bulup onların nasıl bir çözüm bulduğuna bakmak.

bende bu gece bir şeyler deniyorum sunucu kaynaklı mı mod mu hatalı yada bir şeylerle çakışıyormu öğrencem
 :P
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: hhy89 - 26 Nisan 2009, 02:50:20
sıfır bi forumda olmuosa sorun kodlardadır demek kolaya kacmıs gibi oluyor aslında kodları kontrol ettim cakısacak bi modda gozukmuyor tam olarak linkleri tek degistiren mod pretty var o da cakısıyor olsa burda bu mod calısmazdı
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: iy10 - 26 Nisan 2009, 03:02:23
usta benim şu sana bugun p.m ile attığım hata mesajlarından kaynaklanıyorda olabilir aslında
index yaratırken o konuları buluyor - bulamıyor orda takılıyor olabilir
bir şey deniyorum bakalım :P
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: hhy89 - 26 Nisan 2009, 03:07:54
olabilir sadece birhostun serverinda degil baska server da da denedim calısıyor
modda sorun yok
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: iy10 - 26 Nisan 2009, 04:13:53
build yaparken sorun yaşayanlar şunu yapsınlar
phpmyadminde ki şu tabloları bulup kaldırın
smf_related_subjects
smf_related_topics

daa sonra şunları tek tek sorgulatın
Kod: [Seç]
CREATE TABLE `smf_related_subjects` (
  `id_topic` int(10) unsigned NOT NULL,
  `subject` tinytext NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`id_topic`),
  FULLTEXT KEY `subject` (`subject`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
sonrada bunu
Kod: [Seç]
CREATE TABLE `smf_related_topics` (
  `id_topic_first` int(10) unsigned NOT NULL,
  `id_topic_second` int(10) unsigned NOT NULL,
  `score` float unsigned NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`id_topic_first`,`id_topic_second`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: mastadon - 19 Temmuz 2009, 04:05:07
arkadaşlar ben modu paket olarak 2.0 RC1-1 e kurdum hiç bir problem olmadı.Hiçbir şekilde hata almadım.

smf_related_subjects phpmyadminden manuel olarak oluşturdum,smf_related_topics kendisi oluşturmuştu.Admin panelden Konfigirasyon / Related Topic/Setting ten modu aktif ettim , değeri 5 olarak atadım.Methods kısmından indexlenecek kategorileri seçip kaydet dedim.Son olarakda 1 defaya mahsus Rebuild İndexes butonuna bastım.

Fakat ne default temada nede kendi kullanmış oldugum temada ( display.template.php dosyasındakı değişikliği yaptım ) Related Topics adında hiçbirşey çıkmadı,yani hiçbir değişiklik olmadı?Bunun sebebi ne olabilir sizce?
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: hhy89 - 19 Temmuz 2009, 09:44:45
deneme olarak 2 konu acın benzer adlarda ole deneyin
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: ERCAN - 19 Temmuz 2009, 09:45:15
paket oalrak kuruysan phpmyadminden bi daha işlem yapmana gerek yoktu ki
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: yeniçeri - 19 Temmuz 2009, 09:50:04
bakın bu tür modlarda şuna dikkat edeceksiniz.diyelimki modu kurdunuz ve beğenmediniz.admin panelinden kaldırdınız. Ancak db ye kurulu olan tabloları silmezseniz 2.kurulumda hatalar çıkabilir. diyelimki çıkmadı yine kurulum gerçekleşti. ancak modun güncellemesi esnasında sorun çıkar.nedenide basit.
bu mod için siz kendiniz bir index yaratıyorsunuz ve oluşturduğunuz bu index doğrultusunda benzer konular listesi oluşuyor.
siz bu indexi tekrar yaratmak-yani güncellemek istediğinizde (daha önce bu modun oluşturmuş olduğu tabloların içerisindeki) veritabanında daha önce oluşmuş konularla çakışmalar olma ihtimali vardır. zira bazı konuların başlığı editlenmiştir,taşınmıştır,silnmiştir vs.vs. mod bunları analiz edipte ayırabilecek kadar çok mükemmel bir mod değil. ha daha iyisi yapılabilirmi, onuda söyliyeyim ben yapamam.

benim tavsiyem; veri tabanı listesine gidin bakın eğer bu 2 tablo varsa;
smf_related_subjects
smf_related_topics


silin ve sıfır kurulum yapın.
yada mod sorunsuz çalışıyor diyelim ama artık forumunuzdaki yeni açılan konularında listelenmesini istiyor ve index yaratmak istiyorsunuz. indexi yaratırken bir yerde kesilmesi ve Subs-Related.php 'de  hata mesajı göstermesi kuvvetli bir ihtimaldir.
Yine bu durumda modu admin paketlerden dikkatlice kaldırın,sonra veri tabanı listesine gidin
smf_related_subjects ve smf_related_topics tablolarını kaldırın, modu tekrar admin paketlerden yükleyip,forum seçeneklerine gidip tertemiz ve güncel  index'inizi oluşturun.

yanlız işe girişmeden önce yazdıklarımı dikkatlice okuyun,yanlış tabloları uçurmayın..

paket değilde manuel kurmayı deneyin.
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: mastadon - 19 Temmuz 2009, 15:00:27
arkadaşlar eksik kalan ve yapmadıgım tek şey modifications.turkish.php dosyasına türkçesini eklemedim.Aslında ekledim ekleyince template parse error verdi cache/kullandıgım tema/modifications.turkısh.php hatası verdi sanırım / işaretinden veya , hatasından kaynaklanan bir sorundu.Hata verince bende sadece ingilizcesini kurdum.Türkçesinı yapmadığımdan dolayı mod görünmüyor olabilirmi?Gecenlerde yine bir mod kurdum 2.0 Rc1-1 e uyumlu idi o modda fakat onda da template parse hatası verdi,acaba bu modların türkçe kısımları 2.0 RC1-1 e uyumlu değilmidir?

Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: mastadon - 19 Temmuz 2009, 16:14:24
deneme olarak 2 konu acın benzer adlarda ole deneyin

2 değil birçok benzer konu ve konu başlığı açtım ve yinede görünmüyor.

Yeniçer arkadaşımızın konusuna değinmek istiyorum ,

smf_related_subjects ve smf_related_topics tablolarını kaldırdım,modu admin panelden sağlıklı bir şekilde kaldırdım,phpmyadminden tüm tabloları seçip onar dedim,admin panelden rutin/Dosya Önbelleğini Temizle - Gereksiz Kayıtları Temizle - Hataları bul ve varsa düzelt uygulamalrını yaptım.

Daha sonra modu yeniden kurdum,Admin panelden Konfigirasyon / Related Topic/Setting ten modu aktif ettim , değeri 5 olarak atadım.Methods kısmından indexlenecek kategorileri seçip kaydet dedim.Son olarakda 1 defaya mahsus Rebuild İndexes butonuna bastım.

Ama nafile arkadaşlar bir türlü görünmüyor,görünmüyor...

Paket çözümleyici sayfasına girdim oradan elimdeki modu yükledim orada da Installation instructions for SMF versions: 2.0 RC1, 2.0 RC1-1 kullanılabilir oldugu yazıyor,anlamadım gitti vallaha,nebiçim iştir bu...
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: yeniçeri - 19 Temmuz 2009, 20:13:36
dostum sana önerdiğim şeyleri yaptıktan sonra lütfen modu MANUEL kurarmısın  (son kez)
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: mastadon - 19 Temmuz 2009, 22:01:09
dostum sana önerdiğim şeyleri yaptıktan sonra lütfen modu MANUEL kurarmısın  (son kez)

Sayın yeniçeri arkadaşım söylediklerinizi tek tek yaptım,eski kuruluma ait ne varsa phpmyadmınden kaldırdım.Kurulumu manuel olarak yaptım,kendi temam için gerekli olan değişiklikleri yaptım,admin panelden gerekli değişiklikleri yaptım ( Setting / Enable Related Topic : işaretli --- Methods : Kategorileri şaretledim ve fulltext i seçtim ) son olarakta Rebuild İndexes i tıkladım,aldıgım sonuç ise sadece hata oldu yine,bu nasıl iştir anladım... ???
Table 'forum.smf_related_topics' doesn't exist
Dosya: /forum/Sources/RelatedTopics.php
Satır: 179     

Sonuç mod ne default temada , nede kendi temamda çalışıyor,iki temada da aynı hatayı alıyorum.Bu hatada sanırım database de table oluşturmamış.Yeni tabloda henüz oluşturmadım.Sizinden cevap gelsin öyle yapayım dedim.   

Tabloyu manuel olarak oluşturdum ve bu defa da

Database error, given array of integer values is empty. (topics)             bu hatayı verdi.
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: yeniçeri - 19 Temmuz 2009, 22:43:12
( Setting / Enable Related Topic : işaretli --- Methods : Kategorileri şaretledim ve fulltext i seçtim )

fultext değil costum seçicektin tam metin bendede yaratmıyor ki ?

costum yani normal olarak seç öyle index yarat.

dene olmazsa başka çaresine bakalım ?Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: yeniçeri - 19 Temmuz 2009, 22:46:04
build yaparken sorun yaşayanlar şunu yapsınlar
phpmyadminde ki şu tabloları bulup kaldırın
smf_related_subjects
smf_related_topics

daa sonra şunları tek tek sorgulatın
Kod: [Seç]
CREATE TABLE `smf_related_subjects` (
  `id_topic` int(10) unsigned NOT NULL,
  `subject` tinytext NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`id_topic`),
  FULLTEXT KEY `subject` (`subject`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
sonrada bunu
Kod: [Seç]
CREATE TABLE `smf_related_topics` (
  `id_topic_first` int(10) unsigned NOT NULL,
  `id_topic_second` int(10) unsigned NOT NULL,
  `score` float unsigned NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`id_topic_first`,`id_topic_second`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

bu olay sende olmuyor mu?

tabloları sağlıklı bir şekilde oluşturamadınız mı?
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: mastadon - 20 Temmuz 2009, 00:10:42
tabloları sildim manuel olarak yeniden oluşturdum ama nafile yinede sonuç alamıyorum...

syaın yeniçeri arkadaşım birde , Admin panelde konfigürasyon kısmında modlar ve eklentiler diye bir kısım var,burada da Relatad Topics başlığı çıkıyor ama tıklayınca hiçbir işlevselliğinin olmadıgını görüyorum,bu kısımda Related Topics butonun olması doğalmıdır?doğal ise neden işlevselliği yok?Teşekkürler....

Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: yeniçeri - 20 Temmuz 2009, 00:55:18
İşte bu smf 2 versiyonları yokmu adamı resmen kahreder.

ben 1.1.x serisi kullanıyorum 2 serisi bana biraz ters ve değişik geliyor dostum kusuruma bakma sitedeki yöneticiler çözer umarım sorunu.

selametle kal lütfen.
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: mastadon - 20 Temmuz 2009, 01:26:38
İşte bu smf 2 versiyonları yokmu adamı resmen kahreder.

ben 1.1.x serisi kullanıyorum 2 serisi bana biraz ters ve değişik geliyor dostum kusuruma bakma sitedeki yöneticiler çözer umarım sorunu.

selametle kal lütfen.

Eyvallah yeniçeri kardeşim yardımların ve ayırdığın zaman için çok tşkler,Allah razı olsun.Umarım yöneticiler çözer bu sorunu...
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: hhy89 - 20 Temmuz 2009, 03:35:48
resmi sitede de cvbu bulunamayan mod sahibi tarafından bilinen bi sorun
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: CILGIN-X - 30 Ağustos 2009, 11:13:25
2 gundur bende ugraştım bu konu icin ancak bende hatta verdi sizin surumunuz smf 2.0 RC1-2 vertabanız gunceleyin hattası vermeye başladı daha bunun uzeri smf surumu var acaba gunceleyek mod sorunlu sanırım
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: ERCAN - 30 Ağustos 2009, 11:16:38
forum için kullandığın sürüm tamam da veri tabani sürümü ne?
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: CILGIN-X - 30 Ağustos 2009, 11:19:51
valla bilmiyorum ki ercan bende zaten bıktım iki gundur sil yap sil yap kafam dondu en guzeli smf 1.1.x surumude bakma işte ah şu gelişmiş  mesaj editoru hep onun hatırına 2.0 da surunuyoruz ... tabii kendi adıma
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: ERCAN - 30 Ağustos 2009, 11:20:40
aldığın hatayı tam göster. upgrade ile ilgili bir sorun. yani upgrade.php yi çaliştman gerekiyor.
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: CILGIN-X - 30 Ağustos 2009, 11:31:15
bir ara dediginide denerim smf ondan seviyorum yaz boz gibi :D :D
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: uyekurdu - 18 Aralık 2009, 15:05:08
kurdum çalışmıyor :D :D :D
bunu nasıl çalıştırabiliriz.

         Yüklenmiş Version: 1.4 Alpha 2
(http://www.facabotu.com/images/3ZP39967.jpg)

Benzer Konular 5 (Tikli)
(http://www.facabotu.com/images/msf39967.jpg)
Yönetimler
(http://www.facabotu.com/images/IDF39967.jpg)

Yeniden Yaratılmış İndex'ler e tıklıyorum yinede konularım
(http://www.facabotu.com/images/vkJ40149.jpg)
bu şekilde iken görünümü
(http://www.facabotu.com/images/15m40228.jpg)
help
help me
help me pls :D :D :D :D :D
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: MaRaSLi46 - 18 Aralık 2009, 15:39:18
http://destek.smfmod.com/related-topics-benzer-konular-20-rc2-t4891.0.html

hilminin verdiğine bak
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: tanyurd - 07 Ocak 2010, 10:25:52
yeni  tema  birçok  konuya  çöüzm  oldu..  bunuda  şimdilik  osrunsuz  çalıştırıyor..  inş.  bi  sorun çıkmaz..  çokta  guzel  oldu..  tşkler...
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: hhy89 - 07 Ocak 2010, 10:41:17
http://destek.smfmod.com/related-topics-benzer-konular-20-rc2-t4891.0.html

hilminin verdiğine bak
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: fansemih - 11 Temmuz 2013, 11:19:40
 "SMF-2.0/related_topics.php" dosyasınızı ftp'de forum ana dizinine atınız ve kod uygulaması için 1 kez çalıştırınız, daha sonra siliniz)

bunu yapıyorum hata veriyor

buyrun link  http://vildansemih.com/forum/related_topics.php
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: ERCAN - 11 Temmuz 2013, 11:27:30
modu paket olark mı kurdun
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: fansemih - 11 Temmuz 2013, 11:31:28
manuel olarak kurdum
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: ERCAN - 11 Temmuz 2013, 11:40:08
şimdi burdaki anlatım eski paket olarak indirdiğinin anlatımı biraz daha yeni resmi sitedeki manual anlatıma göre yapmanı tavsiye ederim.belki kodlamalarında farklılık yapmış olabilir güncellediğinde o yüzden çalişmiyor olabilir. modu paket olarak kurmak isterken sorun çikarmiyorsa resmi sitedeki parse edilmiş halinebakarak kurmayı dene
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: fansemih - 11 Temmuz 2013, 11:41:26
resmi siteden 2.0.4 parse olarak kurdum nedense related_topics.php calıstıramadım
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: ERCAN - 11 Temmuz 2013, 11:43:11
normalde olması lazımdı dostum şimdi ne diyeyim bilemedim. paket olarak kurmayı deneseydin bide en azından veri tabanı işini paket olarak halletse geri kalan kodlamaları yine elle yapardın
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: fansemih - 11 Temmuz 2013, 11:44:02
paket olarakda yükledım oda olmadı bende anLadım neden olmuyo
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: fansemih - 11 Temmuz 2013, 11:47:39
paket olarak denedim tekrar dan admin panelinden içerek diye katagori var onu tıkladıgımda hiçbir işlem yapmıyor
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: ERCAN - 11 Temmuz 2013, 13:08:06
ee sen seo4smf kullaniyorsun. onun içerisinde benzer konular yokmu
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: fansemih - 11 Temmuz 2013, 13:28:08
nerden bakıcam seo4smf oldugunu
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: HellBoy05 - 12 Temmuz 2013, 11:56:38
(paket kurulum yapacak olanlar , default tema dışında bir tema kullanıyorsanız manuel anlatımdaki dosyalarda yapılan değişiklikler kullandığınız temanın içindeki dosyalarda mevcut ise onları manuel anlatıma bakarak düzenleyiniz. Aksi taktirde mod sadece default temada çalışacaktır.)Ben bu maddeyi yapmadım. Admin panelden hangi bölümler için çıksın diye işaretledim. Allta işaretleme yaptıktan sonra indexleyin diyor işte o altta yeniden index yarat dedim şöyle hata verdi. Bu hatanın yukarıdaki madde ile olacağını sanmıyorum bu hata db ile.

(http://img189.imageshack.us/img189/6823/xiph.png)
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: ERCAN - 12 Temmuz 2013, 12:54:15
sorunu zaten türkçe olarak yazmış
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: ERCAN - 12 Temmuz 2013, 12:54:31
nerden bakıcam seo4smf oldugunu


ücretli seo ile kariştirim onun içide vardı
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: ERCAN - 12 Temmuz 2013, 12:55:11
http://destek.smfmod.com/downloads/cat=19

burdaki modu deneyin
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: HellBoy05 - 12 Temmuz 2013, 13:06:50
sorunu zaten türkçe olarak yazmış


Evet Türkçe yazdı da. ben ya bu forum sıfırlama,upgrade etme olaylarında bir olayı yanlış yapıyorum sanırım. Çnkü siteyi göçürtüyorum. Hem o database i upgrade yap diyor onu hiç yapmadım ben.
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: ERCAN - 12 Temmuz 2013, 13:23:42
haliyle hosting şirketinize böyle bişey yapacağınızı sitenizin yedeğini almalarını rica edebilirsin. olası hata da geri dönüşüm yapmak için
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: HellBoy05 - 12 Temmuz 2013, 13:25:37
haliyle hosting şirketinize böyle bişey yapacağınızı sitenizin yedeğini almalarını rica edebilirsin. olası hata da geri dönüşüm yapmak için


Abi ben modu kurmuyorum şimdilik. Peki yine upgrade yapmak zorundamıyım? Sorun teşkil ediyor mu?
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: ERCAN - 12 Temmuz 2013, 13:27:53
genel olarak güncel veri tabanını kullanmak her zaman iyidir. başka modlarda da bu sorunu yaşama ihtimalin var
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: HellBoy05 - 12 Temmuz 2013, 13:50:39
genel olarak güncel veri tabanını kullanmak her zaman iyidir. başka modlarda da bu sorunu yaşama ihtimalin var


Tamam abi firmaya yedek alınmasını istiyorum diye destek açayım. Sonra nasıl yapılacağına bakarız.
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: HellBoy05 - 12 Temmuz 2013, 16:55:44
Ercan abi firmam yedeği almış. Şimdi benim ne yapmam gerekiyor.
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: ERCAN - 12 Temmuz 2013, 19:37:47
2.0.4 için large upgrade paketini indirip ,  içerisinde upgrade.php ve benzer dosyaları ( yani upgrade ile başlayan dosyaları ftp ana dizinine atip siteadiresi.com/upgrade.php şeklinde çaliştiracaksin.


dediğim gibi yedek olayı önemli herhangi bir hata alır yanliş bişey olursa mesuliyet kabul etmiyorum :D ama normalde upgrade böyle yapiliyor. eğer dosyaların eski sürüm ise dosyaları da yenilemen gerekiyor ki hatada dosyaların yeni ama veri tabanin eski diyordu.
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: HellBoy05 - 12 Temmuz 2013, 20:42:46
2.0.4 için large upgrade paketini indirip ,  içerisinde upgrade.php ve benzer dosyaları ( yani upgrade ile başlayan dosyaları ftp ana dizinine atip siteadiresi.com/upgrade.php şeklinde çaliştiracaksin.


dediğim gibi yedek olayı önemli herhangi bir hata alır yanliş bişey olursa mesuliyet kabul etmiyorum :D ama normalde upgrade böyle yapiliyor. eğer dosyaların eski sürüm ise dosyaları da yenilemen gerekiyor ki hatada dosyaların yeni ama veri tabanin eski diyordu.


Abi tamam upgrade.php leri atarım ftp ye neden sorun çıksınki abi. Benim forum 2.0.4 onda sorun yok veritanı güncellenecek.
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: ERCAN - 12 Temmuz 2013, 20:53:45
normalde sorun çikmaz ama bazı kişiler veritabanını çorba ettiği için upgrade sırasında sorun yaşanabiliyor.
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: HellBoy05 - 12 Temmuz 2013, 21:32:08
Bir üyem konu açmış ama tıkladığımda bu hatayı veriyor.
(http://img27.imageshack.us/img27/7548/0pnv.png)


muhtemelen o gönder butonuna bastığınad veritabanı hatası aldı yani.


EDİTT: ben upgrade yapıcam ama bu smf sürüm güncelleme abi. Benim veritabanı güncellemem gerekiyr. Benim forum sürümüm zaten 2.0.4
(http://img153.imageshack.us/img153/8693/tq00.png)
Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: asilzade18 - 19 Ocak 2015, 01:59:45
(paket kurulum yapacak olanlar , default tema dışında bir tema kullanıyorsanız manuel anlatımdaki dosyalarda yapılan değişiklikler kullandığınız temanın içindeki dosyalarda mevcut ise onları manuel anlatıma bakarak düzenleyiniz. Aksi taktirde mod sadece default temada çalışacaktır.)


Ben bu maddeyi yapmadım. Admin panelden hangi bölümler için çıksın diye işaretledim. Allta işaretleme yaptıktan sonra indexleyin diyor işte o altta yeniden index yarat dedim şöyle hata verdi. Bu hatanın yukarıdaki madde ile olacağını sanmıyorum bu hata db ile.

(http://img189.imageshack.us/img189/6823/xiph.png)bendede aynı hata sürümünüz 2.0.9 ama veritabanınız 2.0.4 ugradeyi çalıştırın diyor..2.0.4 ugradeyi indirip yeni dosyaları onunlamı eşleştirecek..

Başlık: Ynt: Benzer Konular - Related Topics (2.0 Rc1)
Gönderen: asilzade18 - 19 Ocak 2015, 03:33:02
upgrade hatasını giderdik ama şimdide bu çıkıyor..


Alıntı
Kullanılan tablo türü FULLTEXT indeksleri desteklemiyor
Dosya: /home/cihadehl/public_html/Sources/Subs-RelatedFulltext.php
Satır: 29